خدمات پشتیبانی 2018-03-13T10:01:20+00:00

خدمات پشتیبانی دستگاه های زایس

آیا در مورد دستگاه خریداری شده سؤالی دارید؟ لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید. با ارسال فرم، کارشناسان بخش خدمات پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت.

ورود اطلاعات

پشتیبانی مشتریان چیست؟

در شرکت تایماز اهمیت و ارزش بالایی برای مشتریان قایل هستیم. از این رو هزینه بیشتری برای آموزش کارمندان و دریافت بازخورد از مشتریان در نظر گرفته ایم. ما اعتقاد داریم که خدمات به مشتریان قبل، حین و پس از انجام خرید ادامه دارد. شرط موفقیت را تعامل درست میان بخش پشتیبانی و مشتریان میدانیم. ما همواره به تداوم ارتباط و همکاری می اندیشیم.

پشتیبانی فنی

خدمات پشتیبانی دستگاه های زایس در بخش فنی برای تمام محصولاتی که به فروش رسیده اند قابل ارایه است. این خدمات به عنوان بخشی از مسولیت شرکت تایماز در قبال مشتریان به شمار میرود. یکی از وظایف مهم در پشتیبانی فنی پاسخگویی به سوالات فنی و رفع ابهامات مشتریان گرامی در خصوص مسایل فنی است. ایجاد خدمات سرویس و رفع عیب و تامین قطعات بخش دیگری از مسولیت ما در پشتیبانی فنی محصولات چشمی و میکروسکوپ های زایس برای مشتریان است.