گروه ZEISS

ZEISS یکی از پیشگامان جهانی در عرصه صنایع اپتیک و اپتوالکترونیک است. گروه ZEISS در زمینه توسعه و توزیع تجهیزات تولید نیمه هادی، فناوری‌های اندازه گیری، میکروسکوپ، تکنولوژی‌های پزشکی، لنز عینک، لنز دوربین فیلمبرداری، دوربین دوچشمی و تکنولوژی پلانتاریوم (آسمان نما) فعالیت می‌کند. با راهکارهای ارائه شده توسط ZEISS، این گروه نقش پر رنگ و مستمری در پیشرفت اپتیک و فناوری‌های اپتیکال دارد.
گروه ZEISS توسط کارل زایس (موسس شرکت) در ینا (تورینگن) و در سال ۱۸۴۶ از یک کارگاه مکانیک دقیق و اپتیک شکل گرفت. در حال حاضر، دفتر مرکزی ZEISS در اوبرکوخن (بادن-وورتمبرگ) قرار دارد.