میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و FE-SEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی )Scanning Electron Microscope – SEM(، با تابش پرتو الکترونی متمرکز ، نمونه ها را اسکن کرده و تصاویر تهیه شده از آن را به همراه اطلاعات مربوط به توپوگرافی در اختیار کاربر قرار میدهد. با بکارگیری CSEMs )سیستمهای SEM مرسوم مجهز به منبع الکترون حرارتی( و FE-SEMs )میکروسکوپ های SEM گسیل میدانی( زایس، امکان تهیه تصاویر دقیق با وضوح بالا از سطح نمونه فراهم شده است.

میکروسکوپهای FE-SEM سری3000/50Gemini

تصویربرداری راحت با میکروسکوپهای سری :GeminiSEMحتی در حالات فشار متغیر وضوح تصویر زیر نانومتری و آشکارسازی با وضوح بالا را تجربه کنید .
میکروسکوپ مدل GeminiSEM 500 طراحی اپتیکالکترونی نوینی را با فناوری Gemini همراه ساخته است. با این میکروسکوپ میتوانید در ولتاژ پایین وضوح تصویر بهتری نیز داشته باشید. با ۲۰ برابر کردن سیگنال آشکارساز Inlens، همواره میتوانید تصاویر واضحی را به سرعت و با کمترین آسیب به نمونه بدست آورید. فناوری جدید فشار متغیر این میکروسکوپ باعث میشود که کار در محیط با خلأ بالا را احساس کنید.

مشاهده محصول دانلود بروشور

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscope – SEM)، با تابش اشعه الکترونی متمرکز، نمونه‌ها را اسکن کرده و تصاویر تهیه شده از آن را به همراه اطلاعات مربوط به توپوگرافی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
با بکارگیری CSEMs (سیستم‌های SEM مرسوم مجهز به منبع الکترون حرارتی) و FE-SEMs (سیستم‌های SEM گسیل میدانی) زایس، امکان تهیه تصاویر دقیق با وضوح بالا از سطح نمونه فراهم شده است. شما می‌توانید میکروسکوپ الکترونی مورد نظر خود را از لیست محصولات زایس انتخاب کنید.

میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل EVO

این میکروسکوپ با امکان به کارگیری ولتاژ و فشار پایین و با انتشار پرتو الکترونی )BSE(، قابلیت ارائه تصاویری را دارد که جزئیات توپوگرافی در آنها به خوبی مشاهده میشود. با بکارگیری میکروسکوپ EVO میتوانید طیف وسیعی از نمونههای زیستی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید.

مشاهده محصول دانلود بروشور

Sigma Family

میکروسکوپ الکترونی Sigma 300/500) FE-SEM)

در این میکروسکوپ، فناوری گسیل میدانی )Field Emission( با امکانات پیشرفته تجزیه و تحلیل ترکیب شده است. با استفاده از این میکروسکوپ میتوان از ذرات ،سطوح و نانوساختارها تصاویری با دقت بالا تهیه نمود. میکروسکوپ Sigma شامل یک فرآیند ۴ مرحلهای نیمه اتوماتیک است. بنابراین شما میتوانید با بکارگیری این میکروسکوپ در وقت خود صرفه جویی کنید.

مشاهده محصول دانلود بروشور

MultiSEM 505/506

میکروسکوپ MultiSEM 505/506 با انتشار بیش از ۹۱ اشعه موازی الکترونی، تصاویر دقیقی از نمونه تهیه می‌کند. بنابراین با استفاده از این میکروسکوپ می‌توانید از نمونه‌های کوچکتر از یک سانتیمتر، تصاویری با وضوح نانومتر مشاهده کنید.

مشاهده محصول دانلود بروشور

میکروسکوپ FIB-SEM

میکروسکوپ‌های FIB-SEM با تکنولوژی اشعه یونی غیر موازی

با استفاده از میکروسکوپ‌های FIB-SEMs زایس یا میکروسکوپ الکترونی با اشعه یونی متمرکز می‌توانید فرآیند نانوتوموگرافی و نانوفابریکیشن را در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام دهید. این نوع از میکروسکوپ‌های الکترونی، تکنولوژی تصویربرداری سه بعدی و امکانات تجزیه و تحلیل ستون پرتوی الکترونی Gemini را با قابلیت اشعه یونی متمرکز برای پردازش مواد، مطالعه و آماده‌سازی نمونه در مقیاس نانو، ادغام کرده است. همچنین به دلیل استفاده از اشعه با پروفایل یکنواخت و پایدار می‌توانید بیشترین بهره‌وری را از این نوع میکروسکوپ داشته باشید. آخرین و مهمترین ویژگی این میکروسکوپ، وجود رابط کنترل گرافیکی FIB-SEM است که کار کردن با آن بسیار ساده بوده و به کاربر اجازه دسترسی همزمان اطلاعات را می‌دهد.

Crossbeam Family

میکروسکوپ Crossbeam یا Crossbeam Family

این میکروسکوپ یکی از میکروسکوپ‌های رده FIB-SEM زایس است که برای نانوتوموگرافی و نانوفابریکیشن استفاده می‌شود. با استفاده از میکروسکوپ Crossbeam، امکان گرفتن تصویر، تجزیه و تحلیل ستون Gemini و قابلیت‌های نسل جدید FIB در کنار هم فراهم شده است. در این میکروسکوپ به دلیل استفاده از جریان ۱۰۰ نانوآمپری در FIB، امکان انجام توموگرافی در کمترین زمان وجود دارد.

مشاهده محصول دانلود بروشور